Sandlåda eller samarbete? Tänk klokt – innan du gör dina val!

Sandlåda eller samarbete? Tänk klokt – innan du gör dina val!

Förtidsröstningen är igång och valdagen närmar sig. Debatterna avlöser varandra och din uppgift blir att sålla i ett extremt informationsflöde och skapa dig en uppfattning om vad du vill rösta på. En vanlig företeelse är att rösta som andra familjemedlemmar eller vänner. Jag uppmanar dig istället att skapa din egen uppfattning. Ta del av tipsen och gör dina egna kloka val.

Tre punkter att utgå ifrån i dina val

1. Ideologi
Läs på om ideologi, var finns dina grundtankar om hur samhället ska se ut och hur våra medel ska fördelas. Vissa partier, ofta enfrågepartier, vilar inte på en speciell ideologi utan på en sakfråga. Skapa en grund som dina röster kan utgå ifrån.

2. Viktiga frågor för dig och dina nära
Vilka frågor lyfter partierna fram som är viktiga för dig och för dina nära?

3. Viktiga frågor för samhället i sin helhet – riksdag
Vilka frågor lyfter partierna fram för att skapa förutsättningar för samhället i stort?

Så påverkas du av sociala medier

Informationsflödet är snabbt och vi tänker inte ideologi på samma sätt som förr. Ett uttalande kan gå genom flera kanaler, klippas och redigeras. Trollkonton blir vanligare för att kunna påverka personer i en viss riktning. Ofta utnyttjar partierna som är långt ut på kanterna känsloargument på fel sätt. Grupper ställs mot varandra, rädsla och dramaturgi bygger upp argumentationen. Ett vi och dom tänk. Se igenom det. Verkligheten är sällan så svart och vit som propagandapartier vill ge sken av.

Var källkritisk
Sociala medier, att sålla, ord tagna ur sitt sammanhang blir lätt en sanning. Var källkritisk. Läs partiernas egna valmanifest. Läs på om personerna, i vissa frågor kan person stå före partifärg. Läs mer än rubrikerna och ta reda på vilken källa faktan vilar på.

Influencers på exempelvis Instagram startar kampanjer som stöd för politiska partier och utnyttjar såklart att de har många följare. Stå emot mediabruset och ”håll huvudet kallt”. Läs lika källkritiskt på dessa sidor som du gör på andra. Skilj på beundran av person och politiskt tyckande.

Dold agenda i små kommuner – val till kommunfullmäktige

Informella maktstrukturer – slå hål på dem. Små kommuner drabbas ofta av att ett fåtal personer tenderar att ha mycket informell makt, de kommunala politikerna granskas inte lika mycket som våra riksdagspolitiker. Därför blir det ditt jobb att försöka ta reda på hur strukturen ser ut i din kommun. Vilka traditionella strukturer har byggts upp? Är det ett fåtal av alla politiker som andra inte vågar gå emot? Finns det anledning att byta ut det politiska ledarskapet?

Så ser du igenom den dolda agendan
Som privatperson/ väljare är det givetvis svårt att ta reda på vilka strukturer som finns och vad som händer i mötesrummen, vilka personer som ”i det tysta” styr andra. Mitt tips är att utnyttja debattsidan i våra tidningar – ställ frågor, slå hål på myter och låt politikerna svara för de beslut som tagits. Valstugorna är ett annat ställe att dra nytta av – ställ andra typer av frågor än media för att nå din kommuns ”mjuka värden”. Lyssna mellan raderna och var uppmärksam på hur kroppsspråket avslöjar personen i sina svar.

Pajkastning

Politiker har blivit allt mer duktiga på pajkastning och problemformuleringar. När du lyssnar och läser – fokusera på lösningarna och framtidsvisionerna istället. Jag stänger själv av TV.n när: ”- Men ni då!” ”-Ni gjorde såhär…”-Men du då..” meningar blir tema.

Journalistens ansvar i debatten

Journalister är vassa på följdfrågor, speciellt i vår rörliga media. Lyssna på följdfrågorna – hur menar du? När ska detta träda i kraft? Vilka kommer specifikt inkluderas i detta? Var det ett ja eller nej? När du lyssnar på detta sätt skapas en bredare syn och du får mer kunskap för att ta ett väl genomtänkt beslut.

Lycka till med dina val!

/Jonna Nyberg