Riksdagsval 2018 – När makten inte är självklar!

 

Riksdagsval 2018 – Därför kan vi förvänta oss väl genomarbetade beslut!

Valdagen är förbi och under veckan kommer de sista mandaten delas ut. Under natten ropade de flesta partier ut sig som vinnare och medierna drar slutsatsen – ett svårt parlamentariskt läge. Idag vet vi inte exakt hur fördelningen kommer att se ut, men vi kan se fram emot fyra år där partierna och dess politiker får bekänna färg.

Om våra politiker väljer att se svårt som en utmaning och inte som ett problem så kan vi förvänta oss fyra år av väl genomarbetade beslut. Det finns inga genvägar. När makten inte är självklar krävs underbyggda argument, kunskap och inte minst väljarnas tillit. Vi vet att mycket kan förbättras i Sverige. Skolan till exempel, där verkar de flesta vara eniga. Snabba ryckiga beslut leder till kortsiktiga lösningar för elever och lärare. Vi behöver titta på de goda exemplen, inspireras av länder som har en framgångsrik skola och i flera avseenden börja om och tänka nytt.

Nu väntar fyra år av hårt arbete. Varje politiker kommer att prövas till sitt yttersta. Kompetens, erfarenhet och retoriska kunskaper. Väljarna förväntar sig resultat. Bra beslut tas med grundliga analyser, genomtänkta och väl underbyggda förslag. Vi kan i den bästa av världar förvänta oss fyra år av retorisk argumentation, där varje för- och motargument vägs för att komma till beslut. Min absoluta förhoppning är att skitsnack, grupperingar och informella maktstrukturer kommer att få ge vika för sakliga diskussioner.

År 2022 är min förhoppning att fler väljare känner sig trygga i sitt val – att Sverige är långsiktigt stabilt. Detta ställer också krav på dig som väljare. Tyckande utan fakta, utan eftertänksamhet och utan självrannsakan skapar hat och klyftor. Jag uppmanar dig att läsa på, lyssna, vara källkritisk och tolerant. Släpp stolthet och fördom och skapa ditt eget utrymme att tycka på goda grunder.

Idag gläder jag mig åt ett högt valdeltagande. Det ska vi vara stolta över.

/Jonna