En talande tystnad

En talande tystnad!

Redan 1965 höll Olof Palme ett radiotal där han reflekterade över Sverige. Då sa han bland annat:

Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.”

Drygt femtio år senare sitter fortfarande fördomarna i väggarna där rädslan byggt bo. Rasism, sexism, våld. Vi föds inte med ondska i kroppen. Vi formas av arv, miljö, uppfostran och människor runtom oss. Det är allas vuxnas ansvar att äga sin egen röst. Men om ens egen röst är blåslagen och hotad till livet – då måste det finnas andra röster runtom. Tystnaden och rädslan. Den bakbinder oss. Rädd för att förlora jobbet, rädd för att inte tycka samma, rädd för att säga högt vad som är och känns fel. Var tog moralen vägen? Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män.

Nu börjar de tysta skriken höras. Örjan Ramberg har med fast lön utagerat sina roller på Dramaten. Tills nu. När flera sa ifrån. Då agerade Dramaten. Det krävs alltså ett upprop för att väcka tystnaden. Moralen är som bortblåst när girigheten regerar. Precis som att lära ett barn rätt från fel. Inte mobbas, inte slåss, alla får vara med. Örjan hade behövt en varm kram och någon att se upp till. Men det lilla barnet växte upp och blev en ond människa.

Det blir obekvämt när några börjar göra sin röst hörd. Vad kommer det att innebära för oss? För mig? För intäkterna? Feghet och egoism. Om mod hade fått styra vårt handlande istället för makt och pengar, då hade flera kvinnor fått se sina barn växa upp. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld.

Du har ett tyst barn och en misshandlad kvinna i din närhet.

Jag vill skrika. Ett riktigt bottenlöst vårskrik. Skrika för alla kvinnor som misshandlas i tystnad. En översminkad blåtira, ett knytnävsslag i magen och sedan skulden. Skulden och skammen som sitter som en dolk i själen och hotar till tystnad.

Det får vara nog nu. Hela mitt väsen säger att nu är det bra. Alla kvinnor och barn som stirrar rädslan rakt i ögonen – nu måste det bara vara slut. Och om du inte kan vara dig själv, var som Greta Thunberg eller Pippi Långstrump eller Morgan Alling eller Alexander Karim. Världen behöver mer mod.

 

 

 

 

Källor:
Bråhttp://unizon.se/mans-vald-mot-kvinnor

https://www.google.se/amp/s/motargument.se/2013/02/19/olof-palme-om-fordomar/amp/Brå