After work ska vara lustfyllt – för alla!

After work ska vara lustfyllt – för alla!

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningen går framåt och vi lever längre. Men hur mår våra äldre? När jag är ute och utbildar lyfter jag ofta generationsväxlingar som en styrka – att ta tillvara våra nyanställda likväl de som har lång erfarenhet. Jag tror att det är så vi bygger socialt hållbara arbetsplatser där alla får plats och mår bra. Men vad händer den dagen du går i pension?

Jag har i mitt yrke som retoriker förmånen att samarbeta tillsammans med folkhälsoenheten Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och VGR när de kraftsamlar inom flera viktiga områden som rör allt från barns till äldres förutsättningar för god hälsa. Den 2 oktober hölls en konferens på Science Park i Skövde där förtroendevalda, HR-avdelningar samt tjänstepersoner var inbjudna på temat: ”Åldrande med livskvalitet”, arrangerad av folkhälsostrategerna Emma Hevelius och Anna Stadig Pilhagen.

Syftet med konferensen var att belysa hur den ”tredje och fjärde ålderns” (60-105 år) psykiska hälsa är efter pensionering. Siffrorna talar sitt tydliga språk och äldre män sticker ut. Gruppen ensamstående män är efter pensionering en riskgrupp gällande psykisk ohälsa och suicid. Ensamstående män efter pensionering upplever en större identitetsförlust än kvinnor. 20% av alla män över 85 år äter antidepressiva läkemedel.

Jag vill koppla ämnet till kompetensförsörjning.

En forskare har räknat ut att 75 % av alla självmord bland äldre skulle försvinna med en aktivare och förebyggande behandling av äldredepressioner. En av lösningarna är att ha människor runt om som motiverar och hjälper personen att vara med i sociala sammanhang. Många i den tredje och fjärde åldern känner sig inte äldre och det är inte en speciellt homogen grupp heller. Här tror jag att det finns mycket outnyttjade resurser för arbetsplatser att ta tillvara. Förslagsvis ett tillägg i sin plan för de som går mot pension. Visst vore det bra om man ett år innan pension började förberedas för densamma samt få stöd i att skapa bryggor till andra meningsfulla aktiviteter. Samverkan. Att arbetsgivare fångade upp gruppen som en resurs gällande kompetens och erfarenhet. Vi vet att social gemenskap och att känna meningsfullhet är viktiga grundpelare för god hälsa. Precis som vi ska ta tillvara våra yngre ska vi också ta tillvara våra äldre. Det handlar inte om vems ansvaret är, det handlar om vilket ansvar du vill ta.

Jag vet att det finns många organisationer och föreningar som är aktiva och gör mycket bra. Men det verkar inte vara nog. De människor som inte kan, vågar eller känner sig motivation nog att gå utanför dörren måste vi nå. Ingen vill vara i ingenmansland. Vi behöver alla se, hjälpa, bjuda in och ta med. Jag tänker på hur en del andra kulturer tar hand om sina äldre på ett så fint och inkluderande sätt, där har Sverige en del att lära.

Folkhälsa lägger grunden för alla andra funktioner i ett samhälle. Frågan om äldres livsvillkor är ett ansvar vi alla måste ta. Jag har inte alla svar, men jag ser ett ämne som behöver diskuteras mer för just nu borde äldres hälsa vara mer prioriterat än någonsin.

Det här är inte en fråga om endast strukturer, lagar och regler – det är en hjärtefråga där vi alla borde känna ett ansvar.

 

Källor:

Socialstyrelsen
Rapport “After work – mäns hälsa vid pensionering”
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Kommunalförbund
Skaraborgsenheten avdelning Social hållbarhet