Stå på dig – annars gör någon annan det!

Stå på dig – annars gör någon annan det!

 

7-åriga flickor har bh på sig till skolan. Jag tog upp det med en mamma som till sitt försvar sa att det är svårt att säga nej. Är inte det världens lättaste att säga nej till sitt barn för att skydda det? Vad händer med den lilla flickan när hon som 7-åring blir en symbol, när hon redan så tidigt blir ett objekt? Vad händer när hon senare måste våga säga nej och har lärt sig av mamma att säga nej är svårt?

När jag var barn reflekterade jag inte så mycket över att jag var tjej. Mina föräldrar gjorde aldrig skillnad på mig och mina syskon. Det var långt senare jag förstod att samhället inte tänkte som jag. Jag satte inget likhetstecken mellan man och framgång, kvinna och motgång. Samhällets doxa, eller livssyn, var mycket smalare, alla var inte välkomna överallt, vissa hade mer makt än andra och folk jagade titlar som jag jagade drömmar. Vi har byggt upp en värld där flocken, snacket och avundsjukan kan få den finaste människa att förlora allt. Tänk om vi bara hade tagit oss tiden att förstå den människans tankesätt.

Jag vägrar tro att världen är statisk. Allt är föränderligt och det handlar om tankesätt, människosyn och att skapa sina egna möjligheter. Säga nej när det behövs och ja när det behövs.

Berätta för barnen om historien, hur vi gjorde pojkar till män och flickor till kvinnor. Att människor tycker och tänker olika. Argumentera för en bättre människosyn. Förklara vad demokrati innebär. Få dem att förstå att de har rätt att ta plats. Passa er dock för att använda historien som sköld. Det är vi här idag som har möjlighet att göra något helt annat av vår framtid. Vi är inga offer, vi är framtidskämpar. Vi ska bana väg genom att välja hur vi kommunicerar den värld vi vill leva i.

 

Jämställdhet
Vad lägger vi för värden i ordet jämställdhet och vad betyder det för dig? I svenska ordlistan förklarar man jämställdhet såhär:

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Medan Jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet förbehållet förhållandet mellan könen.”

Jag försöker hitta sätt att argumentera, vrider och vänder på argumenten. Det är svårt. Det är svårt när själva förklaringen och fundamentet till beskrivningen inte håller. Jag tar ordet i min tanke. Det känns som jag går på glödande kol. Trippar på tå, går fort, allt för att inte bränna mig. För att inte trampa någon på tårna med mina tankar om feminism, kvinnor, pengar, löner, makt, vi och dom, du och jag. Vart står vi i förhållande till varandra?

 

Jämlikhet
”Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle/ en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har lika rättigheter enligt lagen ()

Jämlikhet känns mer grundat, som att det bygger på något som inte själva individen eller förutsättningarna kan rubbas av. Jag tror att jämlikhet är ett relativt uttryck som man måste relatera till sin egen verklighet. Jämlikhet är inte lika för alla.

Men jag vägrar använda problemperspektivet för att uppmärksamma frågan. Pratar vi om varandra på ett positivt sätt och lyfter varandra då väljer vi vad vi pratar om och påverkar i vår tur människors tankar. Jag är trött på debatter där vi ska argumentera för kvinnor men där det istället blir en pajkastning där jämförelsen alltid blir med männen, de starkare männen. Sluta prata om männen i debatterna för kvinnor. Presentera istället nya tankesätt och alternativa lösningar.

Det finns ingen armé av män i världen som kommer viga sina liv åt att rättfärdiga kvinnors styrkor och tillvarata dem. Vi argumenterar emot männens positioner och sätter oss själva i en offerposition. Det går inte att tycka synd om kvinnor och samtidigt förändra samhällsstrukturer.

Vi verkar vara så rörande överens om mycket, det är klart vi ska ha samma lön för lika arbete och att den som är mest lämpad för tjänsten borde få den. Men varför lyfter inte kvinnor fram kvinnor? Avundsjuka, skvaller och skitsnack. Alla vill inte att alla ska lyckas och ens egen osäkerhet sätter krokben för de som vågar ta plats. Hur blev vi kvinnor offer för våra egna styrkor?

Vi måste ändra förhållningssätt till varandra. Inkludera, uppmärksamma och hjälpas åt. Säg inte att det inte finns kvinnor på ledande positioner, lyft fram bra exempel! Ta tillvara varje chans du får och sätt dig inte i ett underläge. Det är ingen som bokat den platsen åt dig, den har du beställt.

7-åriga flickor har bh på sig till skolan. Vad händer med flickan när hon senare måste våga säga nej när hon har lärt sig av mamma att säga nej är svårt? Hur skulle världen se ut om vi kvinnor var allt som vi kunde vara och stöttade varandra?

Mitt svar är: Världen skulle se annorlunda ut.