En talande tystnad

Kategorier: Blogg.

En talande tystnad! Redan 1965 höll Olof Palme ett radiotal där han reflekterade över Sverige. Då sa han bland annat: “Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.” Drygt femtio år senare sitter fortfarande fördomarna i väggarna där rädslan byggt bo. Rasism, sexism, våld. Vi föds inte med ondska i kroppen. Vi formas av arv, miljö, uppfostran och människor runtom oss. Det är allas vuxnas ansvar att äga sin egen röst. Men om ens egen röst är blåslagen och hotad till livet – då måste det finnas andra röster runtom. Tystnaden och rädslan. Den bakbinder oss. Rädd för att förlora jobbet, rädd för
Läs mer...

Din avatar ger dig bättre självkänsla!

Kategorier: Blogg.

Din avatar ger dig bättre självkänsla!                                 Har du någonsin fått rådet att spela datorspel för att få bättre självkänsla? Tveksamt. Men forskning från Missouri visar att det kanske är precis det du ska syssla med om du vill jobba med dina tankar om dig själv. I en studie från 2012 testade forskare hur din avatar påverkar ditt liv offline. Avataren är den digitala representationen av dig själv när du spelar ett spel. Alltså din ”gubbe” som går när du trycker på framåttangenten. I studien deltog 279 personer som regelbundet spelade spelet Second life. 65% av deltagarna angav att avataren hade en positiv inverkan på deras självkänsla utanför spelet. Men hur fungerar det? De flesta som spelar väljer att skapa en avatar som är en idealbild av sig själv eller åtminstone en lite bättre version av det egna jaget. Ju mer vi investerar av oss själva i spelet desto troligare är det att vi identifierar oss med avataren. Ju mer vi identifierar oss med avataren desto mer vill efterlikna den offline. Är din avatar smart och modig? Då kommer du också vilja vara smart och
Läs mer...