Din dialekt berättar en historia!

Kategorier: Blogg.

Din dialekt berättar en historia! De hörs överallt. Ibland är det svårt att förstå, då och då kan det vara rent underhållande. Stundtals skapas en gemenskap, just för att man pratar på samma sätt, med samma dialekt. Det är en av de första iakttagelserna som görs i kontakt med en ny människa. Och visst skapas en känsla, en föraning om vem personen framför dig är. Det är i dialekten du möter en första glimt av en människas identitet. Människan besitter en alldeles unik egenskap: en dialekt. Den berättar om dina rötter. Skapar vi vår identitet genom dialekten? Eller skapas dialekten utifrån vår identitet? Frågorna gör mig lätt förvirrad. Kan man verkligen skilja på dialekt och identitet? Det kan man nog inte – men man kan inte heller sätta likhetstecken.  Det finns en bakomliggande anledning till att vi pratar samma språk på så många olika sätt. Fredrik Lindström berättar i sitt tv-program ”Svenska dialektmysterier” hur det svenska språket vuxit fram. För tusen år sedan fanns inte svenska, då pratades fornnordiska i hela Norden. Flera olika dialekter av fornnordiska utvecklades. Genom att höra en annan dialekt så blev man varse om det var en fiende eller vän man mötte. Alltså skapade dialekterna
Läs mer...