After work ska vara lustfyllt – för alla!

Kategorier: Blogg och Debatt.

After work ska vara lustfyllt – för alla!                 Forskningen går framåt och vi lever längre. Men hur mår våra äldre? När jag är ute och utbildar lyfter jag ofta generationsväxlingar som en styrka – att ta tillvara våra nyanställda likväl de som har lång erfarenhet. Jag tror att det är så vi bygger socialt hållbara arbetsplatser där alla får plats och mår bra. Men vad händer den dagen du går i pension? Jag har i mitt yrke som retoriker förmånen att samarbeta tillsammans med folkhälsoenheten Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och VGR när de kraftsamlar inom flera viktiga områden som rör allt från barns till äldres förutsättningar för god hälsa. Den 2 oktober hölls en konferens på Science Park i Skövde där förtroendevalda, HR-avdelningar samt tjänstepersoner var inbjudna på temat: ”Åldrande med livskvalitet”, arrangerad av folkhälsostrategerna Emma Hevelius och Anna Stadig Pilhagen. Syftet med konferensen var att belysa hur den ”tredje och fjärde ålderns” (60-105 år) psykiska hälsa är efter pensionering. Siffrorna talar sitt tydliga språk och äldre män sticker ut. Gruppen ensamstående män är efter pensionering en riskgrupp gällande psykisk ohälsa och suicid. Ensamstående män efter pensionering upplever en större identitetsförlust än kvinnor.
Läs mer...