Om mig

Mitt namn är Jonna Nyberg och jag är utbildad retorikkonsult vid Retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola i Stockholm. Med en fil.kand. i retorik driver jag företaget Retorikverkstaden.

Både i arbetslivet och privat har vi behov av att vara tydliga med vad vi vill och kan – samtidigt som det är viktigt att nå fram och uppfattas som trovärdig. Inom ämnet retorik finns teorierna, metoderna och verktygen för att du ska uppnå syftet med din kommunikation. Det finns både en frihet och ett ansvar för att kommunicera på ett sätt där vi själva skapar förutsättningar för hur vi vill uppfattas och påverka andra människor.

Ämnet retorik bjuder in till både personlig och professionell utveckling. Med retoriska kunskaper kommer du att öka din självkännedom, utveckla dina kommunikativa förmågor och samtidigt skapa nya förhållningssätt till både språket och andra människor.

Det sociala samspelet mellan människor har alltid intresserat mig och när jag skriver mina utbildningar och föreläsningar gör jag det med nyfikenhet och fokus på vilka kommunikativa utmaningar som finns därute. Jag gillar att leda projekt, från idé till handling, från behov till färdig utbildning. När du kliver in i retorikens värld vill jag göra din upplevelse lättillgänglig, konkret och anpassad. Att du känner dig inspirerad och motiverad att fortsätta växa. Och för mig är det retorik när den är som allra bäst.

Varmt välkommen till Retorikverkstaden!