Praktisk information

Faktura
Faktura skickas ut efter genomförd utbildning, föreläsning eller öppen kurs via mail eller post. Betalningsvillkor 20 dagar.

Avbokning
Anmälan till utbildningar och föreläsningar är bindande. Deltar ni som arbetsgrupp kan du låta en kollega ta din plats efter skriftlig eller muntlig överenskommelse med Retorikverkstaden och uppdragsgivaren. Avbokning av en utbildning eller föreläsning skall ske senast två veckor innan tillfället. Vid avbokning senare debiteras hela avgiften. Avbokning av plats på öppen kurs skall ske senast två veckor innan tillfället. Vid avbokning senare debiteras hela avgiften.

Ombokning

Ombokning av utbildning eller föreläsning sker kostnadsfritt senast två veckor innan tillfället. Vid senare ombokning debiteras en ombokningssavgift på 10 % av det totala priset.

Vid sjukdom
Du kan låta någon annan ta din plats, dock med skriftlig överenskommelse mellan Retorikverkstaden, deltagaren och den nya deltagaren.

Utebliven närvaro
Vid utebliven närvaro kommer du att debiteras för din plats på kursen.

Inställd kurs/ utbildning
Retorikverkstaden AB förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning, föreläsning eller kurs vid sjukdom eller annan skada.

Bokningsbekräftelse
Uppdragsgivaren får bekräftelse på bokad utbildning via mail.
Deltagare vid öppna kurser får bekräftelse på bokad kurs via mail.

Kursmaterial
Kurspärmar finns att tillgå till samtliga utbildningar och öppna kurser och ingår i priset om inget annat avtalats.

Licens och upphovsrätt
Retorikverkstaden AB är ett registrerat och licensierat företag som äger upphovsrättigheterna till samtligt material som produceras i dess namn. Kopiering och överträdelse beivras.