”Konsten att skapa förtroendekapital” – Bemötandets retorik

En bra affär börjar med att ni skapat en god relation, sedan kommer lönsamheten. Det sägs att vi ofta tar beslut med magkänslan. Jag tror att vi skapar relationer med magkänslan också. Vi får en känsla för personen vi möter. Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. En intressant, användbar och lärorik utbildning där retorikens tvärvetenskapliga karaktär möter beteendevetenskapen med syfte att göra er till slipade proffs i bemötandets retorik – konsten att förstå och göra sig förstådd.

Utbildningens innehåll

Med retoriska grundkunskaper och metoder följer ni er röda tråd inom företaget och förmedlar tydlighet och klara budskap ut mot kund. Ni får kunskap och verktyg om bemötande, från personalgruppens olika samtalsstilar till ett medvetet kroppsspråk. Ni får verktyg för hur ni lyssnar medvetet, läser mellan raderna och förstår det som inte sägs högt. Utbildningen ger er konkreta verktyg och genvägar till att bemöta olika typer av människor och känslotillstånd på ett professionellt sätt. Ni lär er att förstå varför missförstånd sker och hur ni ska undvika det. Verktyg för vad som karakteriserar personligt och professionellt bemötande och vad effektiv kommunikation består av. Ni kommer att få analysera ert sätt att lyssna på och därmed få en förståelse för er egen samtalsstil. Analysen använder vi som en av utgångspunkterna under utbildningen.

Information om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som heldagsutbildning.

Praktisk information

Vad andra säger om utbildningen

“Vi fick med oss många konkreta och tillämpningsbara tips på hur retorik och kroppsspråk kan hjälpa oss att utveckla våra kundrelationer. Ett lättsamt och tillgängligt upplägg, men innehöll mycket viktig kunskap om hur vi kommunicerar med vår omvärld på ett bra vis. Ett fastighetsbolag har så många olika delar – från teknisk förvaltning till byggprojekt och renodlade kontorstjänster. Att kommunicera med hyresgäster och andra intressenter är centralt, och oavsett befattning och yrkesroll så upplevde alla att det fanns många saker som vi kan använda oss utav praktiskt”
– Rapp Fastigheter, Filip Rapp och Stefan Regstorp


Jag vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör jag av mig!