”Så kan du påverka vem du vill” – Affärskommunikation

Att arbeta i ett företag handlar i stor grad om att övertyga andra människor. Kan ni på ett bra sätt argumentera för en viss fråga, både inom kollegiet och ut mot kund har företaget och era produkter/ tjänster större chans att få genomslagskraft. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt. Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för företagsvärlden. Med den här utbildningen får ni med er allt ni behöver för att driva väl underbyggda argumentationer och arbeta med påverkansarbete i stort och smått.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är inriktad på argumentation i syfte att engagera och påverka människor i en tänkt riktning. Jag bidrar med retoriska verktyg, metoder och perspektiv för att ni ska kunna applicera dessa i ert kommande påverkansarbete. Att vara förberedd och kunnig är A och O när ni vill framföra en fråga, tanke eller åsikt. Ni lär er olika argumentationstekniker, vad som skiljer ett bra argument ifrån ett dåligt och vad som ger argumenten hållbarhet och relevans. Vi arbetar med ord och meningar på medvetna sätt: Säkra påståenden, nyckelord och fogeord. Ni arbetar med argumenten utifrån olika infallsvinklar samtidigt som vi håller fast vid företagets röda tråd, syfte och mål. Ni lär er att skapa, bygga, disponera och framföra er argumentation. Ni får också kunskap om hur ni skapar ett bra argumentationsklimat samt vilka retoriska fallgropar ni ska undvika att hamna i.

Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa de verktyg och metoder ni tillförskaffat er samt få respons.

Information om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning står praktiska övningar kvar, framföranden och respons utgår. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Jag erbjuder också individuell retorikträning för de som vill fördjupa någon del i utbildningen, exempelvis hantera kroppsspråk eller nervositet. Läs mer om det här: Retorik för dig

Praktisk information

 

Jag vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör jag av mig!