Retorik för kommunen

Kommunsektorn har en viktig och betydelsefull roll i Sverige och att arbeta i en offentlig verksamhet med medborgarna som uppdragsgivare ställer krav, inte minst på era kommunikativa förmågor. Retoriska kunskaper är nödvändigt för att kunna praktisera och tillämpa er gemensamma värdegrund och den precis som retorikämnet bygger på demokratiska värderingar.

Sveriges kommuner är olika stora och har olika struktur. Eftersom de fungerar på olika sätt tror jag också att man måste utforma verksamheten på olika sätt för att den ska vara effektiv. Ni förväntas göra ett bra jobb som svarar mot invånarnas behov och önskemål samt ha en fungerande service i alla led och yrkesroller. Med retoriska kunskaper har ni en bra grund för att fortsätta utveckla er själva och den verksamhet ni verkar inom.

Läs mer om utbildningar för kommuner nedan. Föreläsningar hittar du här.

”KONSTEN ATT FÖRSTÅ OCH GÖRA SIG FÖRSTÅDD” – BEMÖTANDETS RETORIK

Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. Med nöjda eller missnöjda kunder kommer förväntningar. Ju bättre du är, desto högre krav ställer kunden, presterar du inte efter kundens förväntningar ställs krav på förbättring. Oavsett vilket läge du hamnar i så handlar det om att skapa tillit och trovärdighet med tydliga budskap och en samstämmig röst. Inte minst när det gäller bemötande och service. Du är själv med och bidrar till vilken kommunikation som blir gällande där du är. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med kunder, medarbetare och andra personer!

 

 

“Så kan du påverka vem du vill” – Argumentationens retorik

Som offentlig verksamhet bedriver ni påverkansarbete i olika former. Kan ni på ett bra sätt argumentera för en viss fråga, både internt och externt ökar chanserna att kunna övertyga. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt. Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för den offentliga verksamheten. Med den här utbildningen får ni med er allt ni behöver för att driva väl underbyggda argumentationer och arbeta med påverkansarbete i stort och smått.

”SÄG VAD DU MENAR OCH MENA VAD DU SÄGER” – PRESENTATIONSTEKNIK

Vad är det som gör att vissa människor har en förmåga att beröra och påverka oss, och andra slutar vi lyssna på efter en kort stund? När vi förstår varför och på vilket sätt människan påverkas till att känna, tänka eller göra något, blir det lättare att själv uppnå syftet med sin egen kommunikation. Att arbeta i offentlig verksamhet innebär att kunna hålla presentationer för olika ändamål och i olika former. Det kan vara att förklara, presentera, argumentera, avråda, råda eller beskriva något. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hålla presentationer i olika sammanhang. Du lär dig att skapa och hålla muntliga framföranden som gör att dina lyssnare känner förtroende för din person, intresse för det du säger och en vilja att agera efter uppsatta mål och visioner. Med retorisk kunskap och rätt verktyg kan du öva dig till att bli en trygg och säker talare!

”Vi har anlitat Jonna vid flertalet tillfällen. Jonna är entusiasmerande och engagerad och oerhört duktig på att förmedla den stora kunskap hon besitter i det för oss viktiga ämnet – retorik.”
– Ingemar R. Gustavsson, Utredare, Avfallshantering Östra Skaraborg

Vi vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör vi av oss!