”Konsten att förstå och göra sig förstådd” – Bemötandets retorik

Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. Med nöjda eller missnöjda kunder kommer förväntningar. Ju bättre du är, desto högre krav ställer kunden, presterar du inte efter kundens förväntningar ställs krav på förbättring. Oavsett vilket läge du hamnar i så handlar det om att skapa tillit och trovärdighet med tydliga budskap och en samstämmig röst. Inte minst när det gäller bemötande och service. Du är själv med och bidrar till vilken kommunikation som blir gällande där du är. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med kunder, medarbetare och andra personer!

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Med retoriska grundkunskaper och metoder följer ni er röda tråd inom verksamheten och förmedlar tydlighet och klara budskap utåt och inom gruppen. Ni får kunskap och verktyg om bemötande, från personalgruppens olika samtalsstilar till ett medvetet kroppsspråk. Ni får verktyg för hur ni lyssnar medvetet, läser mellan raderna och förstår det som inte sägs högt. Utbildningen ger er konkreta verktyg och genvägar till att bemöta olika typer av människor och känslotillstånd på ett professionellt sätt. Ni lär er att förstå varför missförstånd sker och hur ni ska undvika det. Verktyg för vad som karakteriserar personligt och professionellt bemötande och vad effektiv kommunikation består av.  Ni kommer att få analysera ert sätt att lyssna på och därmed få en förståelse för er egen samtalsstil. Analysen använder vi som en av utgångspunkterna under utbildningen.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som heldagsutbildning.

Praktisk information

 

Jag vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör jag av mig!