”Säg vad du menar och mena vad du säger” – Presentationsteknik

Vad är det som gör att vissa människor har en förmåga att beröra och påverka oss, och andra slutar vi lyssna på efter en kort stund? När vi förstår varför och på vilket sätt människan påverkas till att känna, tänka eller göra något, blir det lättare att själv uppnå syftet med sin egen kommunikation. Att arbeta i offentlig verksamhet innebär att kunna hålla presentationer för olika ändamål och i olika former. Det kan vara att förklara, presentera, argumentera, avråda, råda eller beskriva något. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hålla presentationer i olika sammanhang. Du lär dig att skapa och hålla muntliga framföranden som gör att dina lyssnare känner förtroende för din person, intresse för det du säger och en vilja att agera efter ditt syfte. Med retorisk kunskap och rätt verktyg kan du öva dig till att bli en trygg och säker talare!

Utbildningens innehåll

Ni får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar. Konkreta verktyg för att effektivt planera och sätta igång med presentationen. Retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Ni lär er att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och uppmärksamhet för ämnet. Du väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. Ni lär er att hantera kroppens språk: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Ni får handfasta tips på hur ni hanterar nervositet innan ni talar, när ni talar och hur ni ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga presentationen finns flera olika hjälpmedel att använda sig av: Blädderblock, whiteboard och Powerpoint m.fl. Den avslutande delen i utbildningen är praktisk och där får ni tillämpa de verktyg och metoder ni tillförskaffat er samt få respons på era framföranden och reflektera över er själva som talare.

Information om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar som två-dagars utbildning. Som heldags-utbildning utgår de muntliga framföranden samt responsen, medan de praktiska övningarna står kvar. Som halvdag tillförskaffar sig deltagarna retorisk kunskap och verktyg som de sedan får applicera och öva på vid annat tillfälle.

Jag erbjuder också individuell retorikträning för de som vill öva mer eller fördjupa någon del i utbildningen, exempelvis hantera kroppsspråk eller nervositet. Läs mer om det här: Retorik för dig

Praktisk information

 

Jag vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör jag av mig!