Retorik för skolan

Som retoriker upplever vi på Retorikverkstaden ett återkommande önskemål från människor – retorik redan i skolan. Kommunikation är en av ledarens absolut viktigaste uppgifter och i rollen som lärare förväntas ledarskapet genomsyra hela ert arbete. Därför är det anmärkningsvärt för oss att retorikämnet lyser med sin frånvaro på många av Sveriges lärarutbildningar. Retorik är i allra högsta grad erat ämne! Samma sak gäller för Sveriges skolelever, både i grundskolan och i andra utbildningar får retoriken stå tillbaka. Men även där är den oerhört viktig för vår självkännedom, vårt egenvärde – att våga ta plats och ta för oss på det sätt vi själva vill och har behov av.
Ska våra skolelever fungera i kommunikativa yrkesroller sker större delen av förberedelsen i skolan. En sådan sak kan vara att få bli trygg i rollen som talare, exempelvis att ha kunskap om och få öva på att hålla muntliga framföranden i en trygg miljö. Det är ingen slump att många känner motstånd till muntliga framföranden – har vi inte fått verktygen kan vi heller inte praktisera kunskapen. Med glädje har jag fått följa lärare, elever och studenter som har växt med retorikens verktyg. Vi ser fram emot att få bjuda in er i retorikens värld!

Nedan följer utbildningar speciellt anpassade för skolans värld, både för lärare och elever. Föreläsningar hittar du här.

RETORIK FÖR LÄRARE: ”RETORISKA PERSPEKTIV I EN LÄRANDE ROLL”

Jag vågar påstå att för många människor är läraren en av de viktigaste förebilderna. Ni har ett relationsskapande ansvar som sträcker sig långt utöver de ämnen ni undervisar i. Hur ska ni då förvalta och utveckla detta? Att vara lärare innebär givna ramar och läroplaner att förhålla sig till. Samtidigt finns en kreativ frihet och utrymme för nytänkande. Er retorikutbildning är speciellt anpassad för att stärka lärarrollens mångsidiga karaktär och ta tillvara de möjligheter som yrket inbjuder till. Jag inspirerar er till väl genomförda lektioner sett till både innehåll, klass och egna förutsättningar. Syftet med utbildningen är att samtliga i personalgruppen sänder ut tydliga budskap till varandra och har ett medvetet förhållningssätt till sig själva och eleverna.

”SÄG VAD DU MENAR OCH MENA VAD DU SÄGER” – PRESENTATIONSTEKNIK

En föreläsning för folkhögskolor, högskolor och andra lärosäten.

Att hålla presentationer är ett naturligt inslag både i skolan och yrkeslivet. Utbildningen ger er de verktyg ni behöver för att hålla muntliga framföranden och bli tryggare talare. Det finns flera retoriska områden att ta hänsyn till för att presentationen ska bli så tydlig och genomslagskraftig som möjligt. Beroende på om ämnet följer en vetenskaplig disposition eller har ett annat tema så kommer ni lära er vad ni ska betona var och vad som behöver finnas med. Syftet med utbildningen är att ni kan skapa och hålla presentationer som gör att lyssnarna känner förtroende för er person, intresse för det ni säger och en vilja att agera efter ert syfte.

RETORIK FÖR ELEVER I GRUNDSKOLAN: “KONSTEN ATT KOMMUNICERA OCH PÅVERKA”

I läroplanen står det att: “Grundskolan ska lära eleverna att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. När allmän folkskola infördes i Sverige 1842 togs retorikämnet bort. En teori är att det inte skulle vara tillgängligt för ”vanligt folk”, utan förbehållet ”eliten”. För mig är det en självklarhet att göra retorikämnet till något som inkluderar alla. Retorik bjuder in till en demokratisk skolning. Har vi trygga elever som utvecklar ett eget språk och kan stå för en egen åsikt har vi också elever med förutsättningar att ta avstånd från våld, trakasserier och mobbning. Eleverna kan nå höjda betyg genom att de lär sig att lyssna, tala, debattera, argumentera och analysera.

“Under en mycket givande dag arbetade, diskuterade och förkovrade vi oss i det primära redskapet för oss lärare, retoriken och dess grunder och tekniker. Med ledning och under föreläsning av Jonna fördjupade vi oss i både det teoretiska och praktiska i själva kärnan av vår undervisning. Flera av de frågor som genomsyrade dagen var: “Vad vill jag som lärare att mina elever ska känna? Hur inspirerar vi till kunskapsinlärning?” Med öppna diskussioner samt konkreta tips och idéer kring effekten av ett bra kroppsspråk, inlärningsstilar och konsten att välja ett konstruktivt språk bidrog detta till att vi fick till en toppendag med Jonna!”
– Anders Karlsson, lärare, Stenstorpsskolan Falköpings kommun

Vi vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör vi av oss!