Retorik för elever i grundskolan: “Konsten att kommunicera och påverka”

I läroplanen står det att: “Grundskolan ska lära eleverna att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. När allmän folkskola infördes i Sverige 1842 togs retorikämnet bort. En teori är att det inte skulle vara tillgängligt för ”vanligt folk”, utan förbehållet ”eliten”. För mig är det en självklarhet att göra retorikämnet till något som inkluderar alla. Retorik bjuder in till en demokratisk skolning. Har vi trygga elever som utvecklar ett eget språk och kan stå för en egen åsikt har vi också elever med förutsättningar att ta avstånd från våld, trakasserier och mobbning. Eleverna kan nå höjda betyg genom att de lär sig att lyssna, tala, debattera, argumentera och analysera. Nedan kan ni läsa mer om min utbildning för elever i grundskolan.

Utbildningens innehåll

Under den här utbildningen gör jag tillsammans med era elever en resa genom retorikens historia. Jag väver samman dåtid och nutid och använder moderna exempel som eleverna känner igen sig i. Jag ger eleverna verktyg för hur de kan förbereda sig på ett bra sätt inför presentationer och grupparbeten. Hur de hanterar sitt kroppsspråk och nervositet. Vi övar på att vara en bra lyssnare. Vi pratar om hur för- och motargument skapas och tittar på olika exempel. Tillsammans upptäcker vi det kreativa i en dialog och lär oss hur missförstånd kan lösas och förebyggas. Vi pratar också om att bli en kritisk tänkare – lär oss sålla bland information som förmedlas till oss via skrivna och digitala medier. Syftet med utbildningen är elever med en övergripande förståelse för retorikämnet och en stärkt trygghet inför muntliga presentationer.

Information om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs.

Då grundskolan har ett brett åldersspann anpassas utbildningstid, innehåll och övningar till detta. Se ovan som ett exempel. Med fördel kan retorikämnet stå som ett delmoment i annan undervisning eller som inslag i temadag osv.

Läs gärna mer om retorik i skolan i min debattartikel: Läsa, skriva, räkna – Men tala då?

 

Vill du att dina elever ska få retorisk kunskap?

Fyll i namn och telefonnummer, så hör jag av mig!