Retorik för vården

Vårdyrket är ett spännande och mångsidigt kommunikationsyrke. Att kunna anpassa språkets form och innehåll till medarbetare, patienter, anhöriga och andra personer är definitivt konsten att välja språk konstruktivt. Det krävs att du kan anpassa ditt sätt att kommunicera för att nå fram, nå förståelse och kunna möta och bemöta människor i olika situationer.

Vårdyrket bjuder också in till utveckling. Du kan vidareutbilda dig, forska, välja olika inriktningar och påbyggnadsutbildningar. Då blir kunskaper om retorikens grunder och presentationsteknik en viktig kunskapsbas för att kunna kommunicera ditt arbete utåt och inom gruppen. Läs mer om era utbildningar nedan. Föreläsningar hittar du här.

”SÄG VAD DU MENAR OCH MENA VAD DU SÄGER” – PRESENTATIONSTEKNIK

Att skriva vetenskapliga artiklar och presentera forskningsresultat är en mycket viktig del i forskarens arbete och därför måste forskarstudenter öva på det. Den vetenskapliga diskursen kräver sitt eget arbete med presentationsteknikens olika delar. Och varje publik kräver sin del av förberedelse för att skapa igenkänning, nå fram och få människor att lyssna. Att hålla presentationer är ett givet inslag också i andra sammanhang; på mötet, på mässan, på konferensen osv.

“SÅ KAN DU PÅVERKA VEM DU VILL – ARGUMENTATIONENS RETORIK”

Att arbeta inom vården handlar i stor grad om att övertyga andra människor. Det sker på olika sätt beroende på vilken yrkesroll du har. Men gemensamt för er alla är huvudsyftet – att kunna driva väl underbyggda argumentationer med retorisk kunskap och samtidigt ha ett medvetet förhållningssätt till innehållet, sig själv som talare och sina lyssnare. Ni lär er att på ett välgrundat sätt argumentera för en viss fråga, nå fram och få människor att lyssna. Argumentation är en stor gren inom retorikämnet vilket också betyder att forskning och tillämpning av teknikerna är ständigt aktuellt. Jag har valt ut verktyg och metoder, speciellt anpassade för påverkansarbete inom vården. Med den här utbildningen får ni med er allt ni behöver för att argumentera för frågor i stort och smått

”KONSTEN ATT SKAPA FÖRTROENDEKAPITAL” – BEMÖTANDETS RETORIK

Det sägs att vi ofta tar beslut med magkänslan. Jag tror att vi skapar relationer med magkänslan också. Vi får en känsla för personen vi möter. Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. En intressant, användbar och lärorik utbildning där retorikens tvärvetenskapliga karaktär möter beteendevetenskapen med syfte att göra er till slipade proffs i bemötandets retorik – konsten att förstå vad folk menar.

 

 

Vi vill veta mer om era behov och önskemål!

Fyll i namn och telefonnummer, så hör vi av oss!