Retorik för politiker

Den politiska makten ligger hos folket, vi hjälper dig att finslipa dina talanger. Här får du  retorikträning som gör skillnad!

  • ARGUMENTEN OCH MÄNNISKAN

Vad är det som gör att vissa människor har en förmåga att beröra och påverka oss, och andra slutar vi lyssna på efter en kort stund? När vi förstår varför och på vilket sätt människan påverkas till att känna, tänka eller göra något, blir det lättare att själv uppnå syftet med sin egen kommunikation. Jag översätter begreppen ethos, logos och pathos till modern retorik anpassad efter dina utmaningar

Genom att skapa argument utefter olika infallsvinklar kan du förbereda dig för den kommande argumentationen. Att vara förberedd och kunnig är A och O när du vill framföra en fråga, tanke eller åsikt. Här lär ni er olika argumentationstekniker.

  • KORREKTURLÄSNING OCH TEXTPRODUKTION

Säger texten det du tänker? För att skapa en text som är lätt för läsaren att ta till sig finns ett antal områden att tänka igenom och utgå ifrån, exempelvis målgrupp, genre, stilnivå och språkriktighet. Behöver du hjälp med att formulera texten till exempelvis din hemsida, annons eller broschyr?  Med ett retoriskt perspektiv erbjuder jag hjälp med att skapa ny text eller analysera och korrekturläsa er egen.

  • ARGUMENTATION I TAL OCH SKRIFT

Oavsett om det gäller en kort argumentation på en minut, eller om det handlar om ett tal på tjugo minuter, följer de ungefär samma grundstruktur. Lär dig disponera på rätt sätt för att övertyga och påverka.

  • HÅLLBARHET OCH RELEVANS I ARGUMENTATIONEN

Lär er vad som skiljer ett bra argument från ett dåligt.

  • HÄRSKARTEKNIKER OCH FALLASIER

Lär er känna igen och avslöja de fula knep som en talare/skribent tar till när argumenten inte är bra nog eller inte räcker till. Fallasier och härskartekniker förekommer på många arbetsplatser, inte minst inom politik där argumentation är en av arbetets grundstenar.

  • VÅGA TALA

Att ställa sig inför en grupp och tala är inget som ter sig naturligt för människan. Det är ett utsatt läge som alla kan lära sig att bemästra riktigt bra. Här får ni tips på hur ni i både förarbetet och vid taltillfället kan underlätta för att göra ert muntliga intryck påverkansbart. Nervositet och minnestekniker är nyckelord här.

  • PRAKTISKA ÖVNINGAR

I varje nämnda punkt finns möjlighet att ha praktiska övningar. Det är meningen att tillfället ska bli ett samarbete mellan er och mig. När ni får delta och vara aktiva är min erfarenhet att det blir både roligare och lättare att tillfoga sig kunskap. Jag ser gärna att ni kommer med tips på sådant som ni vill lära er eller har funderat över.

 

Välkommen att höra av er!

info@retorikverkstaden.se