Föreläsningar


Föreläsningarna passar perfekt som inslag på kick-off, mässa, konferens, avslutning, arbetsplatsträffar och andra sammanhang där ni samlas för att inspireras och få nya perspektiv. Temat för föreläsningarna har alltid en retorisk grund med dagsaktuella exempel och kopplingar. Syftet är att inspirera er till nya perspektiv och erbjuda kunskap som ni tar med er vidare! Läs mer om föreläsningarna nedan.

”Bli stärkt och få styrkan att säga ifrån”

Det här är en föreläsning om självinsikt, egenansvar och att använda rösten som du fått.

Läs mer om föreläsningen här

 

Retorik och Kroppsspråk – Så får du människor att lyssna!

Under den här föreläsningen får ni kunskap om retorikens grunder, varför och på vilket sätt människan påverkas till att känna, tänka eller göra något. Ni får en förståelse för hur ni kan använda er av retoriska perspektiv i mötet med andra människor samt konkreta tips på vad, hur och i vilken situation de används.

Läs mer om föreläsningen här

 

Konsten att skapa förtroendekapital – En föreläsning om retoriskt bemötande

Att ha retoriska kunskaper om bemötande handlar lika mycket om självkännedom som om att medvetet veta hur du skapar en bra känsla hos den du möter, pratar med i telefon eller kommunicerar med i skrift. Med retoriska perspektiv har du goda möjligheter att lyckas både i mötet med kunder, medarbetare och andra personer!

Läs mer om föreläsningen här