Verkstad

RETORIK I VERKSTADEN

Välkommen in i vår verkstad!

Här inne erbjuder vi workshops i förhandlingsteknik, presentationsteknik, härskartekniker, ledarskap, våga tala och sälj. 

Att samarbeta med andra i grupp är en beprövad och effektiv metod som ger positiv utveckling och snabba resultat i en kreativ process. Här har ni också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter över olika branscher.

Du utvecklas med hjälp av våra erfarna kommunikations-, och retorikkonsulter med utgångspunkt i dina individuella behov. Vi har satt ihop ett urval av de mest populära retorikämnena. Om du vill ha mer efter avslutad workshop kan du välja att komplettera med en timbank eller individuell retorikträning.

Såhär går det till:
Vi träffas i Retorikverkstadens lokaler på Kungsgatan 14 i Skövde centrum. Under avslappnade former börjar vi workshopen med en inspirerande teoridel som sedan varvas med praktiska övningar och snabba handfasta tips. Därefter är det dags att börja jobba med ditt individuella case. Antingen i smågrupper eller enskilt. Det bestämmer vi på plats tillsammans. Våra konsulter coachar er, svarar på frågor och finns till hands under hela tillfället. Efter en stund tar vi en paus för fika under gemensamt samtal innan vi fortsätter med att sätta ihop presentationen/samtalet/talet.

Tid, datum och intresseanmälan:
Workshopen sker i grupper om 6-8 personer under hela hösten 2021. Det kommer att finnas möjlighet att delta dagtid kl. 9.00-12.00 eller kvällstid kl.18.00-21.00. Du gör din intresseanmälan under respektive workshop. Våra bokningsvillkor hittar du här.

Ang covid-19. Vi har anpassat lokal, avstånd och vidtagit lämpliga åtgärder för att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Självklart är du frisk och kry när du deltar

VAD SÄGER DU?

I den här workshopen kommer vi jobba med svåra samtal och konsten att förmedla negativa besked. Denna verkstad riktar sig till både chefer, ledare och medarbetare i större eller mindre organisationer. Även privatpersoner som genomgår stora förändringar eller vill arbeta med sin kommunikation mot familj, vänner eller andra.

Syftet med workshopen är att du ska känna dig trygg att leverera besked som med all sannolikhet inte kommer att mottagas positivt. Exempelvis samtal om varsel, uppsägning, att en persons beteende inte fungerar i arbetsgruppen eller andra arbetsmiljöfrågor. Du får enkla användbara verktyg som du använder innan, under och efter samtalet.

Hur vi väljer att prata med varandra är avgörande för hur den fortsatta kommunikationen ser ut. Och kanske viktigast av allt – beteenden och reaktioner ändras inte över en dag. Låt ditt budskap sjunka in. Vi är olika som människor men samtidigt är inte känslor farliga – speciellt när vi har förmågan att sätta ord på dem och hantera våra egna. Med denna kunskap kommer du att kunna hantera många av livets utmanande samtal.

Få andra att säga ja!

Varje dag befinner du dig i samtal där du väger för- och nackdelar, tar små och stora beslut och fördjupar din kommunikation med kollegor, vänner och familj. Det kan vara alltifrån att välja snabbast väg hem eller mer avgörande saker som att förbereda en förhandling eller få kollegorna att bli positivt inställda till ditt förslag.

Oavsett vilken situation du ställs inför så drivs vi människor av sex principer för att bli övertygade. Dessa sex genvägar som influerar oss att säga ja till andra har studerats mycket de senaste sextio åren. Vi vill gärna att våra hjärnor ska kunna ta emot all information vi ger dem, men de liv vi lever med ett överflöd av information gör att vi alltid är fullmatade och då kan vi behöva genvägar eller tumregler som guidar oss.

Workshopen riktar sig till dig som bedriver påverkansarbete i någon form – alltifrån säljare, HR till ledning och privatpersoner. Du kommer att få kunskap om de sex principerna, hur du skapar tillit och förtroende, hur du förbereder dig och hur du ska lägga upp samtalet. Allt med fokus på att uppnå ditt syfte och kunna stå för varje ord du säger.

Säger du det?

Har du hamnat i en situation som lämnar en känsla som är svår att sätta fingret på – sa personen verkligen så? Hörde jag rätt? Vad menade hon/ han med det?

Hur du än vrider och vänder på det, får du inte grepp om situationen. Då har du förmodligen blivit utsatt för en person som omedvetet eller medvetet kränker dig.

Många gånger är det en omedveten handling, men det gör det inte mer okej. När vi är barn kallas det mobbning när vi blir vuxna kallas det härskartekniker. Det viktiga är inte hur vi benämner det utan hur andras beteende får oss att må och hur vi lär oss att våga stå upp för oss själva.

Den här workshopen är för dig som vill nå ökat självförtroende och känna att du kan ta den plats du vill och som du har rätt till. I verkstaden går vi igenom olika härskartekniker, orsaker till varför de används och går igenom verktyg som du praktiskt kan använda för att bemöta den här typen av beteenden. Du får också verktyg för att hantera skitsnack, skvaller, avundsjuka och en hårt rådande jantelag. Nu är det din tur att vara dig själv fullt ut!

pratar du inför andra?

Studier visar att 85% av oss blir nervösa när vi ska hålla en presentation men vi tror att det finns talsituationer där även de sista 15% skulle bli nervösa. Det handlar inte om att aldrig bli nervös utan att jobba på att kunna hantera nervositeten och genomföra presentationen ändå.

Vi vill nog inte heller helt bli av med nervositeten. Den ger oss energi, hjälper oss att fokusera och berättar för oss att det vi håller på med är viktigt. Du lär dig att förstå vad nervositet är och vad som händer i kroppen. När du vet det kan du hantera den med övning och retoriska verktyg.

Den här workshopen hålls i mindre grupper med syftet att du ska bli en tryggare talare. Du kommer att våga gå utanför din bekvämlighetszon under trygga former, få teoretiska och praktiska verktyg för att skapa bra presentationer och hantera nervositeten. Du får verktyg för hur du ska hantera din nervositet innan du talar och när du talar och hur du ska göra om nervositeten inte släpper.

The spacing effect är en inlärningsteknik väl grundad i vetenskaplig forskning. Även den kommer du att få ta del av som ytterligare ett hjälpmedel. Efter avslutat tillfälle går det givetvis bra att komplettera med timbank eller individuell retorikträning.

Låt oss prata sälj

Slitna säljmallar och inövade meningar är dåtid. Idag finns det helt andra och mer effektiva retoriska sätt att skapa tillit och fina affärer.

Att erbjuda sin produkt eller tjänst handlar om att skapa relationer och förtroendekapital. Att du är en person som kunden känner förtroende för och som du ger din uppmärksamhet och tid. Att känna sig själv, sin kund och ha kunskap om sin produkt/ tjänst är helt avgörande för att lyckas.   

Du kommer att få retoriska verktyg för hur du skapar tillit på ditt personliga sätt. Hur du kan inleda, fortsätta, avsluta och följa upp samtal. Hur du skapar argument för din specifika kund.

Känslan hänger ihop med viljan. Känner inte kunden något kommer den heller inte vilja köpa något. Du kommer att skapa storytellingargument som väcker rätt känslor och ger dig en trygg bas när du möter din kund. All forskning tyder på att personer som lyssnar medvetet – alltså som inte bara lyssnar för att svara utan lyssnar för att förstå har avsevärt högre chans att skapa tillit. Vi gillar helt enkelt människor som har förmågan att lyssna på riktigt. Du får tre lysstekniker redo att användas i mötet med potentiella och befintliga kunder. Workshopen riktar sig till dig som har en säljande roll.